top of page
Blagonic_001.jpg

Blagonjić Bojan

Pula

Područje inovacija:

strojarstvo

Uređaj za beskontaktno mjerenje dimenzija brodskog vijka

2.jpg
1.jpg
4.jpg
3.jpg

Ovaj izum primjenu nalazi u mjerenju dimenzija pri izradi i popravku brodskih vijaka tj. propelera i odnosi se na alate za mjerenje.
Projektne performanse plovila od kojih su među važnijima upravljivost i brzina nemoguće je postići   sa   neispravnim   brodskim vijkom tj.   brodskim   vijkom neodgovarajućih dimenzija. Plovilo sa ugrađenim brodskim vijkom koji je oštećen ili je netočnih dimenzija ne postiže očekivanu brzinu, troši više goriva i suviše opterećuje porivni motor što može dovesti i do kvara na motoru. Brodski vijci se mehaničkim  ili toplinskim utjecajem uspješno mogu popraviti ili dotjerati na odgovarajuće dimenzije, u određenim granicama, pri čemu se kao alat za mjerenje dimenzija koriste posebni uređaji od kojih je jedan prikazan.  Kako bi se brodski vijci mogli svrstati u određene klase točnosti tj. klase koje su određene veličinama odstupanja njihovih dimenzija, izrađen je standard ISO 484/2. Dimenzije brodskih vijaka koje ovaj standard određuje i propisuje njihova moguća odstupanja, postali su etalon za provjeru brodskih vijaka na kojemu se temelje svi današnji uređaji za mjerenje dimenzija brodskih vijaka. Predmetni izum u mogućnosti je izmjeriti i obraditi sve dimenzije koje dosadašnji uređaji mjere a koje su propisane standardom ISO 484/2 uz dodatak da će ovaj izum moći mjeriti dodatne karakteristike brodskih vijaka a koje dosadašnji uređaji nisu u mogućnosti. 
Izum se primjenjuje na način da se brodski vijak (11) postavi na odgovarajući nosač tj. radnu površinu (1) sa prihvatom za propelere iznad koje je postavljen sustav projektora (3) i digitalne kamere (2) i ili još jedne digitalne kamere (4), te se uz pomoć nekog od ulaznih uređaja uz pomoć kojih upravljamo računalom (5), pokrene skeniranje tj. digitalizacija objekta.

Nakon što računalo izradi digitalni model brodskog vijka te vijak bude premjeren od strane računalnog programa,

operater može krenuti u fizički popravak brodskog vijka.
Čitajući rezultate računalnog programa, ukoliko je program pronašao razliku u izmjerenim i željenim dimenzijama, operater nekim od mehaničkih i toplinskih postupaka plastične deformacije dovodi dimenzije brodskog vijka do željenih.

bottom of page