top of page
robert.jpg

Celija Robert

Pula

Područje inovacija:

uporabna pomagala

Zamka za ribu

Celija_zamka_03.jpg
Celija_zamka_02.jpg
Celija_zamka_05.jpg
Celija_zamka_04.jpg

Tehnički problem koji se rješava ovom napravom je automatski ulov ribe, bez neophodne nazočnost i djelovanja ribara, odnosno bez obavljanja ikakvih direktnih radnji potrebnih za ulov ribe.

Slijedeći tehnički problem koji se rješava ovim izumom je signalizacija aktivirane zamke, odnosno signalizacija aktivirane zamke  bez potrebe vađenja zamke iz vode, te kako osigurati da riba ostane ulovljena u zamci do dolaska ribara i vađenja zamke sa ribom iz vode.

 Za razliku od klasičnih načina sportskog ulova ribe  alatima kao što su udice, parangali, samice, podvodni

ribolov itd, ovaj izum funkcionira na način da se ulov odvija automatski preko zamke, gdje nazočnost i direktno djelovanje ribara tijekom radnje ulova ribe nije neophodno, odnosno nakon postavljanja, zamka će djelovati automatski bez obavljanja ikakvih direktnih radnji. Kad riba zagrize mamac, zamka se aktivira,

te svojim čeljustima probija i hvata ribu te je zadržava u zamci.

Ovaj izum omogućava ulov većih primjeraka ribe jer se problem rješava putem zamke gdje bi mamac bio pričvršćen na polugu elastičnim koncem, tako da će mala riba teško skinuti mamac i pritom aktivirati napravu, dok će veći primjerci prilikom zagriza i  pomicanjem poluge sa mamcem prema gore ili dolje aktivirati napravu te biti uhvaćeni. Zamka je prilagođena ulovu ribe koja se hrani pri dnu vode ili sasvim u blizini obale.

Zamka je konstruirana na način da u vodi stvara minimalan otpor pri aktiviranju, kako bi što kvalitetnije i brže djelovala te sigurno uhvatila ribu. Kako bi zamka bila stabilna na morskom ili drugom dnu, i podnosila vodene struje te druge uvjete bez ljuljanja ili prevrtanja, konstruirana je na specifičan način, a na donjim dijelovima krakova savijena u kratkom luku da prilikom aktiviranja ne zapinje o dno (kamenje, travu, školjke ili sl.)

bottom of page