top of page

ISTARSKI INOVATORI

Želja nam je upoznati Vas s dostignućima naših inovatora,  potaknuti inovatorstvo u vama i omogućiti Vam administrativno tehničku podršku

Što ?  Kako ?  Koliko ?  Gdje ?

Za sve što želite saznati o mogućnostima zaštite intelektualnog vlasništva i realizaciji Vaše ideje obratite se na našu adresu: 

F. Glavinića 1,  Pula

IZLAGANJA:

Salon International des Inventions de Genève

ARCA Zagreb

Nacionalna izložba inovacija

IENA Nurnberg

Međunarodna izložba inovacija

Međunarodna izložba inovacija

AGRO ARCA 
Prelog

Obrtnički sajam Istre Pula

sajam obrtnika i malih poduzetnika iz Hrvatske i susjednih zemalja.

Međunarodni sajam 

inovacija u poljoprivredi

aktualno
Contact
bottom of page