top of page

IENA - NURNBERG 2022
Sjajan uspjeh inovacija mladih inovatora i škola 
na međunarodnoj izložbi inovacija „IENA“ u Nürnbergu

U organizaciji Hrvatske zajednice inovatora, hrvatski su inovatori tradicionalno sudjelovali na 73. međunarodnom sajmu inovacija iENA 2022. Sajam se održao od 27. – 30. listopada 2022. u Njemačkoj u gradu Nürnbergu,  gdje se predstavilo više od 500 inovacija iz 26 zemalja svijeta.

Važno je istaknuti da se međunarodni sajam inovacija IENA održava se više od 70 godina što ga svrstava među najstarije a time i među najuglednije u svijetu. Savez udruga inovatora Istarske županije je na toj vrlo značajnoj izložbi predstavio  izbor inovacija mladih i škola uz pokroviteljstvo Istarske županije Upravnog odjela za gospodarstvo i potporu ureda euro parlamentarca Valtera Flega. 
Izloženo je i predstavljeno tri inovacije škola i mladih inovatora:

- „Virtualna knjiga“ inovatora Martine Licul i Alana Burića te mentora Nikole Vujačića iz Gimnazije Pula.
- „PullUpCounter – brojač zgibova“ mladog inovatora Petra Dundare iz Labina

sa Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu

- „Q2.ALL modularna kabina za osobnu higijenu“ inovatora Svena Maričića i Ivana Veljovića

sa Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. 

Ovogodišnje inovacije ocjenjivao  je  međunarodni ocjenjivački sud kojeg je činilo više stručnjaka, među kojima i predstavnik Hrvatske.  Ocjenjivački sud je Istarske inovatore nagradio;
- Zlatnom medaljom: „Q2.ALL modularnu kabinu za osobnu higijenu“  Maričić Svena
- Srebrnom medaljom: „PullUpCounter – brojač zgibova“ Dundara Petra i 
- Brončanom medaljom: „Virtualnu knjigu“ iz Gimnazije Pula.

Bio je to još jedan odličan nastup Istarskih inovatora na međunarodnim izložbama, posebno na izložbama u Nürnbergu  gdje istarski inovatori sudjeluju kontinuirano i osvajaju značajna odličja. 
Na marginama sajma održani brojni poslovni razgovori od kojih će mnogi zasigurno rezultirati konkretnim komercijalnim uspjesima. Sudjelovanje istarskih inovatora na IENA-2022. ostvareno je uz potporu Istarske županije, Upravnog odjela za gospodarstvo i u suradnji s uredom euro parlamentarca Valtera Flega. Član zastupničkog tima na IENI 2022 bio je Leo Pincan – zamjenik tajnika u Savezu udruga inovatora Istarske županije.

 

Nurnberg 2022
Nurnberg 2021

IENA - NURNBERG 2021

Odlični rezultati na međunarodnoj izložbi inovacija „IENA“ u Nürnbergu

Značajan uspjeh inovacija mladih inovatora i škola

U Nürnbergu se od 4.-7. studenog 2021. održao 72. Međunarodni sajam inovacija - iENA 2021. Na sajmu su sudjelovali inovatori iz 50-tak država, koje su predstavili više od tisuću inovacija. Na sajmu su izlagali i 10 nacionalnih zavoda za intelektualno vlasništvo (Patentnih ureda). Predstavljanje hrvatskih inovatora na sajmu, već 26. put zaredom organizira Udruga inovatora Hrvatske u suradnji s Hrvatskom zajednicom tehničke kulture. Udruga inovatora Hrvatske predstavila je 14 inovacija  do čega su 5 inovacija bile istarskih inovatora. Savez udruga inovatora Istarske županije je na toj vrlo značajnoj izložbi predstavio  izbor inovacija uz pokroviteljstvo Istarske županije Upravnog odjela za gospodarstvo i potporu ureda euro parlamentarca Valtera Flega.  Izloženo je i predstavljeno pet inovacija, od toga dvije inovacije inovatora seniora te tri inovacije škola i mladih inovatora:
 - WC školjka bez vode i kemikalija - autora: Ervina Matića iz Poreča.
 - SkiUp1 - dodatak za podizanje skija i odlaganje skijaških štapova - autora Saše Marušića iz Marušići.   
  Inovacije mladih;
 - RE-BOOK - Besplatna knjižnica autora: Petra Dundare, mentora: Majde Milevoj Klapčić iz Srednje 

    škole Mate Blažine, Labin.
- Didaktičko pomagalo za slijepe i slabovidne osobe autori: Ivan Veljović, Sven Maričić.  
   Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli; Institut za znanost i tehnologiju VISIO,
- Aplikaciju "Škola na dlanu" - autora: Toni Borina, Damir Numić-Meša, Mentora: prof. Eva Grujić, 
   prof. Nikola Vujačić iz Gimnazije Pula,
Ovogodišnje inovacije ocjenjivao  je  međunarodni ocjenjivački sud kojeg je činilo više od 35 stručnjaka, među kojima i predstavnik Hrvatske.  Ocjenjivački sud je Istarske inovatore nagradio;
 srebrnom medaljom:

-WC ŠKOLJKU  BEZ VODE I KEMIKALIJA autora Ervina Matića niz  Poreča
-RE-BOOK besplatne knjižnice“ autora Petra Dundare i mentora Majde Milevoj Klapčić srednje škole 

  Mate Blažine, Labin. 
-ŠKOLA NA DLANU – Aplikacija autora Tonija Borine,  Damira Numic-Mesa i mentora Eve Grujić i

  Nikole Vujačića Gimnazije u Puli.
 brončanom medaljom:
- DIDAKTIČKO POMAGALO za slijepe i slabovidne osobe“ autora Ivana Veljovića i izv.prof. Svena Maričića

   sa Sveučilišta Juraj Dobrila Pula,
Posebnu nagradu KIPA - Korejske agencije za promociju inovacije dobio je Ervin Matić sa  
 inovacijom „WC školjka  bez vode i kemikalija“ i još jednu
Posebnu nagradu FIRI - Prvog iranskog instituta za inovacije i istraživanje osvojila je inovacija

„SkiUp1 - Dodatak za podizanje skija  i odlaganje skijaških štapova“ autora Saše Marušića iz Marušići.


Na ovogodišnjem sajmu očekivalo se je više od 35 000 posjetitelja ali zbog problema  s Koronom i uvedenih mjera posjete su bile manje. Bio je to još jedan izuzetan nastup Istarskih inovatora na međunarodnim izložbama, posebno na izložbama u Nürnbergu  gdje istarski inovatori sudjeluju kontinuirano i stalno osvajaju značajna odličja. Na marginama sajma održani brojni poslovni razgovori od kojih će mnogi zasigurno rezultirati konkretnim komercijalnim uspjesima. Poseban interes na tim razgovorima iskazan je za inovaciju Saše Marušića iz Marušići. Sudjelovanje istarskih inovatora na

IENA-2021. ostvareno je uz potporu Istarske županije, Upravnog odjela za gospodarstvo i u suradnji s uredom euro parlamentarca Valtera Flega. Član zastupničkog tima na IENI 2021 bio je Leo Pincan – zamjenik tajnika u Savezu udruga inovatora Istarske županije.

IENA - NURNBERG 2019

Na međunarodnoj izložbi inovacija „IENA“ u Nürnbergu

- Ervinu Matiću iz Poreča  dodijeljena zlatna medalja   

- Dušku Frančuli iz Jadreški  dodijeljena srebrna medalja 

U Nürnbergu se od 31.10.- 03.11.2019.god održavao 71. međunarodni sajam inovacija „IENA" 2019.

Na ovogodišnjem sajmu inovacija IENA 2019, koji je ujedno i najstariji međunarodni sajam inovacija u Europi, Hrvatska je bila zemlja partner sajma. Hrvatska sudjeluje na tom  sajmu od 1993. godine gdje se do sada predstavilo više od 700 hrvatskih inovacija. 
Na sajmu je sudjelovalo preko 800  izlagača iz više od 40 zemalja svijeta. 
Uz pokroviteljstvo Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, HAMAG-BICRO-a, Hrvatske gospodarske komore te Hrvatske zajednice tehničke kulture i ove godine ostvareni su zavidni rezultati. Savez udruga inovatora Istarske županije Pula na toj vrlo značajnoj izložbi predstavio je 5 inovacija uz pokroviteljstvo i značajnu potporu  Istarske županije Upravnog odjela za gospodarstvo.  
Na  „IENI“ istarski inovatori predstavili su se s; 
-"Uređajem za održavanje branika na autocestama    autora Ervina Matića iz Poreča
-„Zaštitom pramčanog propelera „Duška Frančule iz Jadreški ,

-"Koncept zdrave sobe“ i napitak „MEDIRA“ - biljni kompleks s povećanim udjelom ružmarinske

   kiseline (RA) i medom                

-„Grijaćim  tijelom-radijator sa reljefnom slikom" autora Emila Špelića iz Pule
Ovogodišnje inovacije ocjenjivao  je međunarodni ocjenjivački sud kojeg su činili više od 35 međunarodnih stručnjaka, među kojima i predstavnik Hrvatske.

Posebnu pozornost ocjenjivačkog suda izazvala je inovacija       
-„Uređaj za održavanje branika na autocestama autora Ervina Matića iz Poreča koju je nagradio

   zlatnom medaljom, dok mu je Korejska asocijacija za promociju inovatora dodjelila

   specijalnu nagradu KIPA-e. 
- Naprava „Zaštita pramčanog propelera" Duška Frančule nagrađena je srebrnom medaljom.
Članovi  ocjenjivačkog  suda iz pojedinih država koje su izlagale na IENI-2019  dodjelili su još

2 posebne  nagrade: 
- Specijalna nagrada Poljske agencije za promociju inovatora  dodjelila je Miji Miljku i Dubravki Orlić

   Bašlin iz „Svijet biljaka „Vodnjan  za „Zdravu sobu“ (Koncept) I „MEDIRU“ ,                   
- Specijalna nagrada Njemačke udruge inovatora dodIjeljena je Emilu Špeliću iz Pule za

  „Grijaće tijelo-radijator sa reljefnom slikom „ 
Bio je to još jedan izuzetan nastup Istarskih inovatora na međunarodnim izložbama, posebno na izložbama u Nürnbergu  gdje istarski inovatori sudjeluju kontinuirano   i stalno osvajaju značajna  odličja. Na marginama sajma održalo se niz poslovnih razgovora sa potencijalnim poslovnim partnerima iz Njemačke i svijeta. Član zastupničkog tima na IENI 2019 bio je Leo Pincan – zamjenik tajnika u Savezu udruga inovatora Istarske županije.