top of page

 SAVEZ UDRUGA INOVATORA ISTARSKE ŽUPANIJE - PULA

   SAVEZ UDRUGA INOVATORA ISTARSKE ŽUPANIJE-PULA

   je udruga inovatora u koju su trenutno, udružene dvije udruge i to:
-
DRUŠTVO INOVATORA PULA koje neprekidno djeluje od 1975. godine sa oko 200 članova

   od čega oko 60 stalno aktivnih i koji obnavljaju članstvo.
-
DRUŠTVO INOVATORA KANFANAR -ROVINJ koje djeluje od 1992.godine sa oko 30 članova
Savez udruga inovatora IŽ izradio je sustav okupljanja i pomoći inovatorima kroz temeljne udruge,

tako da participira troškove izlaganja na domaćim i međunarodnim izložbama, inovatorima iz istarske županije. Savez nudi besplatno korištenje usluga savjetovališta o intelektualnoj zaštiti, načinima komercijalizacije,  izradu propagandnog materijala, foto i video uradaka za sve izložbe na kojima inovatori izlažu svoje inovacije.

Besplatno im se vrši prezentacija i promocija inovacija i novih proizvoda putem izlaganja na izložbama,

putem interneta, medija i sredstava javnog priopćavanja.

Ciljevi i zadaci Saveza su:
1. Da okuplja udruge i inovatore te druge stvaratelje s razvijenim stvaralačkim sposobnostima
 i željom da organizirano utječu na unapređenje znanosti tehnike tehnologije ii organizacije rada

 te smanjenju troškova poslovanja u svim sredinama.
2. Da štiti interese svojih članova pred drugim pravnim osobama
3. Da ukazuje na pojave koje sputavaju stvaralačke inicijative inovatora.

4. Da se protivi prisvajanju ili prikrivanju autorskih prava koja pripadaju pravim autorima,
5. Da predlaže i dodjeljuje autorima inovacija nagrade i priznanja,,
6. Da autorima inovacija omogući, pod povoljnijim uvjetima sudjelovanje u raznim programima
7. Da besplatno pruža autorima inovacija pomoć i savjete u području zaštite intelektualnog vlasništva i drugo
SAVEZ UDRUGA INOVATORA ISTARSKE ŽUPANIJE sudjeluje u svim programima na državnoj razini, a posebno 

 na međunarodnim i domaćim izložbama inovacija gdje postiže izuzetne rezultate.
Aktivnost koju savez provodi i s kojom postiže vrhunske rezultate, je poticanje inventivnog rada kod mladih.

Sudjeluje u organizaciji izložba,  priređuje razne seminare, radionice robotike, informatike škole kreativnog mišljenja

 i drugo. Godišnje kroz savjetovalište o inventivnom radu prođe oko 50 fizičkih i oko 50 pravnih subjekata.

DRUŠTVO INOVATORA - PULA

DRUŠTVO INOVATORA PULA osnovano je 1975. Godine. Ta je godina bila proglašena "godina tehnoloških inovacija'''.

U suradnji sa Zavodom za ekonomiku Pula izrađena je analiza stanja inventivne djelatnosti u općini Pula sa mjerama za unapređenje „ Na osnovi tih mjera potpisan je osamdesetih, prvi Društveni dogovor o poticanju inventivnog rada i drugih vrsta stvaralaštva, osnovano je sedam društava inovatora po poduzećima, organiziralo se pet godina za redom izložbe inventivnog i proizvodnog stvaralaštva , sudjelovalo se sa tvorevinama inovatora na svim domaćim izložbama inovacija, gdje se kontinuirano osvajao velik broj nagrada i to posebno inovatori. Tadašnji Savez inovatora i autora tehničkih unapređenja Pula je u više navrata svrstavan među najbolje u zemlji, a tim povodom dodjeljivana su mu posebna priznanja i plakete isticanju inovatora i njihovoj zasluga za unapređivanje proizvodnje stalnom aktivnošću vodila se posebna briga. Ta!ko od 1981 svake godine kao mjera poticanja inventivnog rada dodjeljivano je po pet nagrada najboljim inovatorima . "Nagradu SIATU'' je tako dobilo 50-tak inovatora. Od tih nagrađenih inovatora svake godine uhodanom procedurom, grad Pula dodijelio je sedmorici inovatora "Nagradu grada Pule".
Donošenjem novog zakona o tehničkoj kulturi u RH s ciljem racionalnijeg rada i manjeg administriranja sva društva inovatora svoje članstvo udružila su u Jedno društvo i to "Društvo inovatora Pula." koje djeluje i promiče autore i njihove inovacije sve do danas i pravni je sljednik tadašnjeg saveza.

Iako u otežanim uvjetima sve ove ratne i poratne godine aktivnost društva inovatora nije smanjivana već se stalno

iz godine u godinu povećava. Ovih godina u zajedništvu sa stručnjacima iz Zagreba i Rijeke za inovatore i poduzeća organizirano je besplatno savjetovalište o inventivnom radu i zaštiti intelektualnog vlasništva. 

Tako je kroz ovu aktivnost godišnje odrađeno oko 800 sati. Velik broj inovatora i predstavnika pulskih poduzeća
organizirano je sudjelovalo na raznim stručnim skupovima o inventivnom radu i intelektualnom vlasništvu,

na kojima su isticali pozitivne primjere poticanja inovatorstva u Puli. Društvo inovatora svake godine organizira posebne prezentacije inovacija pulskih inovatora , a njihove inovacije s ciljem informiranja građana , kontinuirano izlaže putem specijaliziranih sajmova inovacija i web stranica. Na planu informiranja o autorima i njihovih inovacija kontinuirano Društvo postiže izuzetne rezultate tako da praktički nema prigodnih TV i radio emisija na državnoj i lokalnoj razini u kojima i na kojima pulski inovatori nisu sudjelovali. 

Na planu međunarodne aktivnosti u posljednjih deset godina Društvo postiže izuzetne rezultate.

Inovatori pulskog Društva inovatora sa svojim inovacijama sudjeluju na svim izložbama na koje Hrvatski inovatori organizirano prate. Na međunarodnoj izložbi inovacija '"EUREKA" u Bruxellesu kontinuirano sudjeluje od 1989. god.

gdje inovacije pulskih inovatora stalno osvajaju ,, zlatna ili srebrna odličja.
Ocjenjujući doprinos na poticanju inventivne djelatnosti i kontinuiranost u sudjelovanju i organiziranju inovatora za sudjelovanje na izložbama Bruxelleska komora inovatora tajniku Društva inovatora Pula dodijelila je poseban orden titulu "viteza inovatorstva" s kojim se mogu pohvaliti malo društava u Hrvatskoj. Na jednoj od najvećih svjetskih izložbi inovacija i novih proizvoda ''INPEX" u Pittsburgu -SAD od 1992. Društvo inovatora sudjeluje najmanje s Jednom
inovacijom a sve te izložene inovacije zaslužile su jedno od odličja . Pulsko društvo inovatora u zajedništvu sa Nacionalnim savezom inovatora od 1995. Godine! organizator Je sudjelovanja Hrvatskih inovatora na Svjetskom salonu inovacija i novih proizvoda u Ženevi. Na toj izložbi pulsko društvo svake godine izloži 3-6 inovacije i dosad su sve izlagane inovacije osvojile neku od nagrada, dok je Jedna osvojila i "grand prix" s područja pomorstva.

Na međunarodnoj izložbi '"IIENA" u Nurenbergu svake godine sudjeluje s 1-3 inovacija a većina izloženih inovacija
od 1990. godine nagrađena je. Pored ovih značajnijih izložbi Društvo inovatora Pula sudjeluje svake druge godine na Svjetskim susretima inovatora "Genius" u Budimpešti gdje su dosad izlagane inovacije sve dobile plaketu "Genius.

Na toj izložbi skoro svaki put veći dio inovacija koje je Nacionalni savez inovatora izabrao bile su iz pulskog društva inovatora. Pored navedenih izložbi pulski inovatori u zajedništvu sa Savezom udruga inovatora istarske županije, od 19·96. godine jedan su od najznačajnijih izlagača na izložbi inovacija iz nautike koja se organizira u Rijeci u okviru međunarodnog sajma "NAUTIKA" kao najuspješnijem izlagaču pored niza odličja koje su osvojili inovatori iz Pule Društvu inovatora Pula u dva navrata dodijeljeno je zlatno Jedro. Na nacionalnoj izložbi "INOVA" i'' ARCA" u Zagrebu,
Društvo inovatora sudjeluje od svog osnivanja do danas . Na tim izložbama pulski inovatori stalno zauzimaju značajno mjesto. Sve posebne nagrade koje su se dodjeljivane na tim izložbama udrugama inovatora, osvojilo je i Drustvo inovatora Pula, a inovatori najčesće zlatna i srebrna odlićja. Sa inovacijama društvo je sudjelovalo na raznim sajmovima i regionalnim izložbama kao što je '''INOVAR" u Varaždinu ili Karlovačka izložba u Karlovcu,

Obrtnički sajam u Puli, te je svugdje izazivalo posebnu pozornost sa zanimljivim izlošcima.
Pulsko Društvo inovatora posebnu brigu od 1995 godine posvećuje afirmaciji i poticanju stvaralaštva mladih.
U Puli se devet godine za redom održavala izložba odabranih radova učenika maturanata iz elektrotehničkih škola Hrvatske. Na inicijativu Srednje tehničke škole Pula i Društva inovatora Pula, prva izložba održana je 1995. godine samo za područje !Istarske županije, a sudjellovale su tri škole. Prva i druga Međužupanijska izložba okupila je učenike iz 4 grada. Natječaj međužupanijskoj izložbi koja se uvijek održavala u prostorima Istarske banke d.d. Pula,
sudjelovali su učenici maturanti i s područja 5 županija, točnije iz sljedećih gradova: Labina, Pule, Rijeke, Siska, Slavonskog broda, Varaždina i Zagreba. lz svih gradova sudjelovala je po jedna škola, osim što su iz Pule sudjelovale dvije a iz Zagreba tri škole. Na četvrtoj izložbi svoje radove prijavilo je 17 škola. P,eta po redu Međužupanijska izložba
pod nazivom; ARHIMED 2000 - MLADI IINOVATORI ZA 21. STOLJEĆE , okupila je izlagatelje iz 19 srednjih škola, iz 14 gradova s 49 izloženih radova i nazočnošću 36 mentora i 55 učenika.

1. Nacionalna izložba i šesta međužupanijska izložba okupila je 22 škole iz 15 gradova a sudjelovalo je 25 mentora i 40 maturanata s 50-tak radova. Prošlogodišnja 4. Nacionalna i 9. Međužupanijska izložba okupila Je 25 srednjih škola, 

168 maturanata, 38 mentora iz 19, gradova. Zbog problema sa financiranjem izložba je održana u okviru
ARCA-2004 za vrijeme jesenskog velesajma u Zagrebu. Na izložbi su najčešće izložena tri do pet izabranih praktičkih radova maturanata iz pojedine škole, koji su po vanjskom obliku i tehničkim rješenjima drugačiji od dosad poznatih,
ili imaju neke osobine zbog kojih je ocjenjeno da bi ih bilo dobro predstaviti javnosti.
Istarska banka d.d. Pula sada "Nova banka", ocjenjujući ovu aktivnost posebnom, a u namjeri da i ona doprinese poticanju stvaralaštva i inventivnosti kod mladih dodjeljuje svake godine 10-torici maturanata studentski račun sa  500,00 kuna a Zajednica tehiničke kulture istarske županije novčanu nagradu od 500.00 kuna za nagrađeni rad.
Ove godine izložba se održava kao 5. Nacionalna i 10. Međužupanijska izložba odabranih maturalnih radova učenika srednjih elektrotehničkih i obrtničkih škola "Arhimed 2005-Mladi inovatori za 21. stolječe"

Pokrovitelj je Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Supokrovitelji; ovogodišnje izložbe su Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa , istarska županija, HZTK, Nova banka, Grad Pula i HAMAG

Organizatori su HZTK-a, Udruga inovatora hrvatske, Savez udruga inovatora istarske županije, Društvo inovatora Pula, a suorganizatori : Zajednica tehničke kulture Istarske županije i Grada Pule.
lnovatori pulskog društva inovatora svake godine organizirano sudjeluju i na raznim stručnim skupovima i seminarima. Na tim skupovima ističu pozitivne primjere poticanja i pomaganja kod afirmiranja njihovih inovacija.
Bitno je naglasiti da jedino članovi Društva inovatora Pula u RH za inovacije koje izlažu na domaćim i međunarodnim  izložbama ne snose troškove izlaganja sami već za njih to plaća Društvo inovatora Pula priskrbljujući sredstva za to na razne načine. Na taj način inovatorima Društvo inovatora ,omogućuje njihovu međunarodnu afirmaciju u trenutku kad se autori istroše na izradi prototipa i nemaju sredstava za promidžbu svoje inovacije.
Tijekom ovih godina provođene su i razne druge aktivnosti na pružanju pomoći autorima inovacija, organizirane su redovne konferencije za tisak, dostavljane su informacije svim sredstvima priopćavanja, organizirana su snimanja zasebnih emisija o autorima i njihovim inovacijama, snimljeni su posebni filmovi i video zapisi koji su se koristili na izložbama i proslijeđeni su se svim društvima inovatora u RH. Možemo slobodno konstatirati da nema znaćajnije
tematske emisije na radiju ili TV u kojoj nisu sudjelovali clanovi DIP-a sa svojim inovacijama kao npr;  ( More, emisija za poljodjelce; Hrvatska danas,"Eureka'''' Svakodnevica; županijska kronika, dnevnici TVNove, NlT- Pazin.) i dr. 

Ukupno što se tiče javnog priopćavanja u ovim posljednjim godinama postignuti su izuzetno dobri rezultati što je za rezultat imalo i poslovni uspjeh za veliki dio inovacija.
Ocjenjujući sve ove postignute rezultate Gradsko vijeće Pula donijelo je odluku da se najviše priznanje koje se za postignute izuzetne rezultate dodjeljuje pravnim osobama, "Povelja Grada Pule 2001. godine dodjeli jedino Društvu inovatora Pula s čime na simboličan način izražava zahvalnost za učinjeno svih ovih godina i želju za novim pristupom življenja u novom tisućljeću i to pod geslom '"s inovacijama i inovatorima u novo tisućljeće.

DRUŠTVO INOVATORA KANFANAR - ROVINJ

DRUŠTVO INOVATORA KANFANAR -ROVINJ u Kanfanaru djeluje od 1976. godine.

Okuplja inovatore sa područja bivše općine Rovinja sukladno, dogovoru i inovatore iz susjednih općina .
Prvi izumi i tehnička unapređenja s rješenjima i kreacijama nastala su u Klubu mladih tehničara "'ABC TEHNIKE"

koji je djelovao od 1970 godine. 1988. godine klub mladih tehni1čara prerastao je u Društvo izumitelja i autora tehničkih unapređenja. Od svog postojanja člianovi kluba rade na tehničkim unapređenjima i izumima.  lmaju već ozbiljan broj izuma priznatih i van granica naše države. U Kanfanaru je 23.12.1997. godine izvršeno usklađivanje statuta u skladu sa Zakonom o udrugama i od tada je Društvo inovatora Kanfanar-Rovinj i službeno registriran u uredu državne uprave istarske županije. Društvo trenutno ima 17 članova. Predsjednik društva je Marćelo Marić, a tajnik Debeljuh Romano. Članovi društva sudjeluju i predstavljaju općinu na svim republičkim smotrama tehničkog stvaralaštva, izložbama inovacija u okviru Riječkog sajma, izložbama inovacija ARCA u Zagrebu, međunarodnim izložbama u Ženevi, Nurenbergu i Bruxellesu.
Zahvaljujući izuzetno interesantnim inovacijama o autorima inovacija, snimane su posebne emisije za HTV, NIT i TVNOVA-u. Pisani su članci o inovatorima iz Kanfanara, Rovinja, SV. Petra u šumi, Rovinjskog sela, itd.
Društvo posebno organizira prigodne izložbe i sudjeluje s svojim inovacijama na prigodnim sajmovima.
Mlađi članovi redovito su zastupali Hrvatsku na državnim smotrama radio konstruktorstva, kibernetike i robotike. Gotovo na svim tim natjecanjima osvajali su prva mjesta. Do 1990. godine svake su godine sudjelovali na međunarodnoj izlložbi izuma i tehničkih unapređenja u Rijeci. Od 1990. godine do danas redovito učestvuju na državnim smotrama tehničkog stvaralaštva, međunarodnoji izložbi INOVA, a potom i međunarodnoj izložbi "ARCA"' u
Zagrebu. Za izume i tehnička unapređenja inovatori Kanfanara dobili su niz priznanja, diploma, medalja i plaketa. Njihove vitrine uglavnom krase srebra i zlatna odličja.
Društvo okuplja inovatore te druge stvaratelje s razvijenim stvaralačkim sposobnostima i voljom da organizirano utječu na unapređenje znanosti tehnike, tehnologije i organizacije rada te smanjenju troš1kova poslovanja u sviim sredinama, štiti interese svojih članova pred drugim pravnim osobama ukazuje na pojave koje sputavaju stvaralaćke inicijative inovatora, protivi se prisvajanju ili prikrivanju autorskih prava koja pripadaju autorima,
predlaže inovatore drugima i dodjeljuje autorima inovacija nagrade i priznanja autorima inovacija omogućava pod povoljnijim uvjetima sudjelovanje u raznim programima i besplatno pruža autorima inovacija pomoć i savjete u području zaštite intelektualnog vlasništva, i načinima komercijalizacije i promocije novog proizvoda.

bottom of page