top of page
Aslavo.jpg

Antolović Slavo

Tinjan

Područje inovacija:

Strojarstvo

Radijalno ekspanzijska kočnica

1.jpg
3.jpg
2.jpg

Izum spada u područje tarnih sustava. Primjenjiv je na svim motornim vozilima gdje je potrebna dodatna mehanička sila za
usporavanje odnosno zaustavljanje vozila. Osim kao kočion i sustav, izum je primjenjiv i kao ne-permanentna spojka za prenošenje momenta. Problem koji se ovim izumom želio riješiti je pojednostavljenje kočionih sustava s aspekta
smanjenja broja elemenata sklopa te s apekta pojednostavljenja načina rada. Radijalno ekspanzijska kočnica vrši radnju
unutar bubnja za kočenje. Sastoji se od podiznog dijela koji svojim okretom podiže elemente za kočenje radijalno I ravnomjerno
prema bubnju. Kočnicu je moguće aktivirati putem hidraulike, preko ekscentra ili pomoću sajle.

Sajla može poslužiti i za ručnu blokadu vozila. Radijalno ekspanzijska kočnica može poslužiti i kao spojka za prijenos torzije.

Prednost ovog sustava je u tome da je jednostavniji i ekonomičniji od postojećih u vidu same izrade i zamjene dijelova.

Najvažnije je to što, vrši pritisak sa kočionim elementima skoro po cijelom obodu bubnja ravnomjerno.

Dvostruki aksijalno krilni rotacioni motor

Izum spada u toplinske motore s unutarnjim sagorijevanjem. To je aksijalno-krilni rotacioni motor sa pogonom na sve vrste tekućih i plinovitih goriva. Sastoji se samo od nekoliko osnovnih dijelova, kao što su rotor, koji se nalazi u dvodijelnom statorskom
kućištu te parovi krila. Svojim kretanjem, rotor u radijalnom smjeru pokreće krila koja se u međuzavisnosti sa statorom kreću i u
aksijalnom smjeru. Ovim kretnjama se unutar statora stvaraju potrebne komore za funkcioniranje motora.
Motor je uravnotežen, te može imati proizvoljni broj paljenja u jednom krugu.
Osim primjene kao motor, izum je moguće primijeniti kao: vakum pumpu, tlačnu pumpu, kompresor, hidromotor, višestupnjevni sustav. Tehnički problem koji se rješava izumom je pojednostavljenje principa rada, odnosno pojednostavljenje taktova motora i problem kompleksnosti rotacionih motora, posebno u oblasti brtvljenja i podmazivanja pokretnih elemenata .
Drastično se smanjuje broj pokretnih dijelova, te općenito ukupan broj sastavnih dijelova motora. Motor koristi kružno gibanje oko osi za stvaranje komora u kojima se odvijaju taktovi stoga postoji samo jedno, kružno, gibanje.
Motor radi na principu zakretanja centralnog prstena 4 u ograničenom prostoru među stjenkama vanjskih kućišta 1 i 5. Posljedica međuzavisnog kretanja je ta da brijegovi i dolovi sinusoida u vanjskim kućištima 1 i 5, kao vrsta krute memorije, diktiraju pomak parova krila 3 smještenih u centralnom prstenu 4. Krila se u aksijalnom smjeru pomiču samo djelomično , ali dovoljno da se postigne varijabilni volumen komora dobijenih rotacijom. Njegovo održavanje je jednostavno obzirom da se sastoji se od relativno malog broja elemenata, koji su lako izmjenjivi. Može biti primijenjen u svim varijantama gdje se zahtjeva neka vrsta mehaničkog pogona, te ga je moguće izraditi u svim veličinama obzirom na modularnost. Način rada je miran i uravnotežen, a održavanje je jednostavno obzirom na mali broj sastavnih dijelova i jednostavnost konstrukcije.

bottom of page