top of page
banko.jpg

Banko Jordan

Pula

Područje inovacija:

elektrotehnika i pomagala

Terapeutski stolac ili stolac za radni stol

1.jpg
2.jpg
3.jpg

Osnovna karakteristika ovog stolca je da prati položaj tijela u svim pravcima i nagibima do 10°.
Prikazani stolac je za težinu osobe od 60 - 70 kg. Osobe veće težine mogu da postignu manji kut nagiba.
Stolac ima 32 opruge. Svaka je dužine 80mm, a pod težinom od 2kg dužina joj se smanjuje na  40mm što omogućuje nagib od 10° u svim smjerovima. Sa 32 opruge najbolje efekte postiže  osoba težine 64kg. Za veće težine potrebne su jače opruge istih dimenzija. Gibljivi dio stolca ima 4 vodilice za sigurnost sjedenja. Gornja metalna ploča u sredini ima izrezanu rupu promjera oko 120mm.
Na gornjoj ploči zalijepljena je tvrđa tapetarska spužva također sa rupom od 120mm, a debljine 4cm. Ova rupa omogućuje ugodno sjedenje osobama koje imaju zdravstvenih problema sa čmarom ili oko njega, pa se stoga može i nazvati „Terapeutski stolac". Osobe koje nemaju zdravstvenih problema iz prednjeg stava iznad sjedeće površine postavljaju drugu tvrđu tapetarsku spužvu debljine 5-8 cm. Stolac je prekriven tekstilnom pokrivkom sve do nogara istoga. Tako su pokrivene opruge i ljepše izgleda.

Stolac je konstruiran za upotrebu uz radni stol gdje osoba tijekom rada mora se nagnuti na lijevu, desnu ili na neku od strana da nešto dohvati ili ostavi, a da mu stolac prati donji dio tijela.

Samo da spomenemo neke od korisnika: finomehaničari, elektroničari, djelatnici za pokretnom trakom i drugi.

Ovaj stolac ne koristi naslon kako bi se mogao koristiti sa bilo koje strane, a ima oslonac  za noge.

Uređaj za ispitivanje akumulatora

4.jpg
5.jpg

Ovaj izum pripada u područje pomoćnih mjernih uređaja u auto servisima, a posebno u prodavaonicama akumulatora. Ovim uređajem sprječavaju se nedoumice o ispravnosti i kapacitetu akumulatora prilikom reklamacije.

Tester ispituje akumulator u RADNIM uvjetima mjereći struju pražnjenja u određenom vremenu. Ispitivanje je od potpune napunjenosti do „Potpune iskoristivosti“. 
Automatski prekida testiranje kada napon akumulatora padne na minimalnu vrijednost za taj tip akumulatora, a vrijeme trajanja testiranja ostaje na displeju.
Mogućnost testiranja akumulatora svih tipova i napona 12v, 24v, 36v i 48v i struja 5A, 10A, 15A i 20A za motorna  i elektro vozila.
Najveća snaga koja se testira je 960W na primjer akumulator elektroautomobila (48V x 20A).

Uređaj za internu komunikaciju i alarmiranje

Uređaj u svojoj kompletnosti služi za govornu komunikaciju i dojavu povrede prostora između

„glavnog radnog prostora“ i „sporednog prostora“. 
Govornu komunikaciju, dvosmjernu, između ova dva prostora ostvaruje se posredstvom instalacija gradske električne mreže. Domet ove komunikacije ovim uređajem je moguć do udaljenosti od oko 200 metara.
Druga komunikacija je jednosmjerna i koristi se samo za dojavu povrede prostora (Provala). Ta komunikacija je ostvarljiva do 1 kilometra. Indikacija povrede prostora je također istovremeno ostvariva i u sistemu govorne komunikacije. Aktiviranje u slučaju provale aktivaciju ostvaruju infracrveni senzori, mikro kontakti ili drugi aktivatori. U trenutku aktiviranja uključuje se: 
-TV kamera, TV odašiljač, radio odašiljač i odašiljač za govornu komunikaciju.

Na prijemnoj strani pojavom TV signala iz čuvanog prostora automatski se uključuje TV monitor i uređaj za video snimanje.

Osoba kontrole u trenutku aktiviranja alarma iz zvučnika čuje signal alarma. 
U radno vrijeme moguće je razgovarati između oba prostora po sistemu interfona. 

Klijalište za mali porodični vrt

7.jpg
6.jpg
8.jpg

Tehnički problem koji se rješava ovom inovacijom je  kako mali proizvođači sadnica povrća ili cvijeća za svoje potrebe, u vlastitom podrumu mogu proizvesti razne sadnice za presađivanje u vlastiti vrt. Zamisao klijališta za vlastitu proizvodnju sadnica povrća ili cvijeća ostvarena je izradom ovog klijališta. Klijalište ima vlastiti izvor svijetla u vidu umjetnog sunca i vlastiti izvor grijanja zemlje. Ovaj prototip ispitan je u nekoliko navrata i rezultati su bili jako dobri. Klijanje se je vršilo u prostoru mračnog podruma velike gradske stambene zgrade. Isklijavale su se sjemenke: rajčice, paprike, patliđana i kupusa. Svaka vrsta posebno poradi toga što svaka vrsta traži posebnu temperaturu zemljišta. Temperatura se  namješta elektronskim termostatom za grijače u samoj posudi klijališta. Svijetlo daju LED diode iz ultraljubičastog i infracrvenog spektra što odgovara biljčicama.

Jačina svjetla se mijenja a po potrebi može se isključiti dodatnim tajmerom.

Također moguće je udaljiti ili približiti izvor svijetla biljčicama.

bottom of page