top of page
BENCIC.jpg

Benčić Edi

Pula

Područje inovacija:

elektrotehnika

AUTOMATIKA BENČIĆ

www.a-b.hr

Teleskopska dvorišna vrata

4.jpg
6.jpg
5.jpg

Ovaj izum se odnosi na klizna dvorišna vrata sa funkcijom slaganja krila jedna uz druge.  
Teleskopska dvorišna vrata rješavaju tehnički problem ograničenog prostora neophodnog za rad kliznih dvorišnih vrata jer ova teleskopska dvorišna vrata, kod otvaranja, preklapanjem jedna uz druga, upola smanjuju prostor potreban za normalan rad vrata. Izrađena su iz dva dijela koja su međusobno povezana preko držača (3) i klizne vodilice (4). Klizna vodilica (4) povezana je sa pogonskom sajlom (7), čime se ostvaruje tiho i pouzdano vođenje. Držač vratiju montiran je na glavni pogonski stup (5) a služi kao nosač teleskopskih vrata. Vođenje  ostvaruje pogonska sajla (7 ), preko pogonskih kotačića (8) u vlastitim ležajevima, a pričvršćena je preko držača (3) na glavni pogonski stup (5).

Glavni naglasak  odnosi se na način vođenja i prijenosa sa vrata (1) na vrata (2).

Takvim načinom vođenja postignut je siguran rad sa aspekta na sigurnost od ozljeđivanja dodirom,

jer su svi pokretni dijelovi zaštićeni zaštitnim maskama.

Na vrata (1 ) se može postaviti pogonski motor, no automatizacija nije neophodna za rad vrata.
Za uspješnu privrednu realizaciju navedenog izuma koriste se materijali koji su uobičajeni u ovoj grani tehnike. Svi dijelovi su dostupni na tržištu a montažu treba izvršiti osposobljeni servis ili poduzeće koje se bavi montažom automatskih vrata.   

1.jpg
2.jpg
3.jpg
bottom of page