top of page
Brecevic Zoran.jpg

Brečević Zoran

Buzet

Područje inovacija:

elektrotehnika

Električno podno grijanje na niski napon

5.jpg
1.jpg
6.jpg
2.jpg
7.jpg
3.jpg
4.jpg

Tehnički problem koji se rješava ovim izumom je smanjenje količine utroška energije i eliminiranje elektromagnetskog zračenja. Kod električnih podnih grijanja je problem   da se kod zagrijavanja prostorija korist velika količina električne energije te zbog načina postavljanja električnih vodiča koji zagrijavaju pod u prostoriji dolazi  do elektromagnetskog zračenja koje je samo po sebi štetno za ljudski organizam. Postoji više vrsta električnih podnih grijanja, no sva električna podna grijanja koriste napone od 220V kod zagrijavanja električnih vodiča koji služe za zagrijavanje poda.  
 Električno podno grijanje na niski napon koristi struje niskog napona kako bi se smanjila potrošnja električne energije i stvorio sistem električnog podnog grijanja koje nema elektromagnetskog zračenja.  
Radi na principu pretvaranja napona od 220V na niski napon od 7-20V ovisno o dužini grijaće trake (2). Pomoću releja (3) na kojeg su spojeni transformatori (5) i termostat kojim se uključuje  i isključuje grijanje grijaće trake (2). Izvodi iz transformatora (5) spajaju se na prihvatna kliješta (1). Jedna strana grijaće trake (2) se postavlja između dviju spojnih ploča (11 i 12) te se traka razvlači po cijelom podu. Temperatura u prostoriji regulira se termostatom koji je postavljen u prostoriji na visini od cca. 1,5m. Grijača traka se izrađuje od kaširane aluminijske folije sa izolatorom u sredini

uvijena je u katram zbog zaštite od oštećenja a  širine je od 25 cm .
Moguće je postaviti dodatni termostat sa kojime se regulira temperatura grijaće trake

kako bi se postigla dodatna ušteda energije od 15-35%.
Na ovaj način električno podno grijanje troši minimalnu energiju za zagrijavanje grijaće trake koja se polaže u pod kod novogradnje ili adaptacije prostorija te nema elektromagnetskog zračenja zbog gore navedenog načina izrade grijaće trake. 
Izum ima primjenu kod zagrijavanja prostorija, zaštite od zamrzavanja tla i slično.

bottom of page